מדריך להתקנת תוכנת התשלומים של מס"ב
(משכורות, ספקים ופנסיה)

 

שלב 4 - הגדרת אמצעי חתימה (מיני טוקן)


לצורך ביצוע החתימה הדיגיטאלית עם המיני טוקן שקיבלת ממס"ב יש צורך בביצוע הפעולות המפורטות בסעיף זה (פעולות אלו יתבצעו כשהמיני טוקן אחד בלבד של מס"ב מחובר למחשב, יש לוודא שאין אמצעי חתימה אחרים שמחוברים למחשב).

 1. שינוי סיסמא

  יש להכנס לתוכנת מס"ב ע"י לחיצה כפולה על אייקון התוכנה.  בחלון הראשי של התוכנה יש ללחוץ על "שינוי סיסמא".  בחלונית שינוי סיסמא יש ללחוץ על "אישור".  בשלב זה חשוב לוודא שהמיני טוקן מחובר למחשב ובחלונית שתופיע יש ללחוץ על "אישור".  בחלונית פרטי משתמש יש לוודא נכונות של השם ותעודת הזהות שבכותרת ולהקליד 111111 בשורה הראשונה, בשתי השורות הבאות יש להקליד סיסמא חדשה, ולסיום יש ללחוץ על "אישור".
  חוקיות הסיסמא : על הסיסמא להיות בין 6-8 תווים ללא תווים עוקבים או זהים יותר מפעמיים ברצף. המלצה לסיסמא : 6 ספרות, לא רצופות ולא יותר משתיים זהות.
  (יש לשים לב! סיסמא שתשכח תחייב את הגדרת המיני טוקן מחדש כולל משלוח הטפסים החתומים!)  בחלונית האישור שמופיע יש ללחוץ על "אישור". 2. יצירת מפתח ציבורי

  במסך הראשי של התוכנה יש ללחוץ על "כרטיס חתימה".  בחלון "הוספת כרטיס חדש" יש ללחוץ על "יצירת מפתח פרטי וציבורי".  בחלונית כרטיס חתימה יש ללחוץ על "אישור".  במסך המשתמש יש להקליד את סיסמת המיני טוקן שנקבעה בסעיף 4.5.  פעולת יצירת המפתח הציבורי תתחיל עם לחיצה על "אישור".  בסיום הפעולה יש ללחוץ על "אישור". 3. שידור מפתח ציבורי למס"ב

  בחלון "הוספת כרטיס חדש" יש ללחוץ על "שידור מפתח ציבורי למס"ב".  בחלונית כרטיס חתימה יש ללחוץ על "אישור".  חלון "שידור למס"ב" יופיע והשידור יתחיל, בסיומו יש ללחוץ על "יציאה".  בחלונית יצירת מפתח ציבורי יש ללחוץ על "אישור".  בחלונית כרטיס חתימה יש ללחוץ שוב על "אישור".  בחלונית ההדפסה יש לאשר את ההדפסה.  על המכתב יש להחתים את מורשי החתימה כדין וחותמות החברה / חברות ולשלוח בפקס למספר המופיע ע"ג המכתב
  ובדואר את מסמך המקור, לכתובתינו : מרכז עזריאלי חולון, בניין A, קומה 1 , הרוקמים 26, חולון, מיקוד 5885849.

 4. רק לאחר אישור המפתח הציבורי ע"י מחלקת שירות לקוחות, תתאפשר עבודה עם המיני טוקן.