ניוד בין בנקים

 

החל מספטמבר 2021 נכנסה לתוקפה רפורמת הניוד בין בנקים, "ניוד בקליק", המבוססת על תיקון חוק הבנקאות.

במסגרת החוק נקבע כי על הבנקים להקים מערכת לניוד חשבונות בנק, אשר תקל על לקוחות לעבור מבנק לבנק, שכן המעבר יתבצע באופן מקוון, מאובטח ונוח, בתוך שבעה ימי עסקים מהיום שבו הושלמה בקשת הלקוח להעברת הפעילות וללא עלות.

הבנקים ובנק ישראל בחרו במס"ב לצורך ניהול הפרויקט והקמת המערכת המרכזית.

תהליך הניוד כולל טיפול בבקשת הלקוח להעברת פעילותו הפיננסית מהבנק הקודם לבנק החדש (לאחר בדיקה ווידוא כי החשבון עומד בתנאי הניוד) וסגירה של חשבון העו"ש בבנק הקודם. לאחר מכן, יתבצע תהליך ניתוב (מנגנון "עקוב אחרי"), אשר יכלול העברה אוטומטית של פעולות פיננסיות מהחשבון הקודם לחשבון החדש, וזאת מרגע ניוד החשבון ולמשך תקופה של שנתיים. תהליך זה למעשה נותן ללקוח את הביטחון שכל חיוב או זיכוי שהוצגו בחשבונו הקודם ינותב אוטומטית לחשבונו החדש. כך הוא יוכל לשמור על רציפות בניהול חשבונו במהלך תקופת הניתוב, ללא צורך בעדכון פרטי החשבון החדש מול הגורמים המחייבים או המזכים את חשבונו הקודם. תהליך הניוד והניתוב יבוצע באמצעות הבנקים ומס"ב המשמשת גם כגורם מרכז של הפרויקט.

מערכת ניוד בין בנקים צפויה להביא לשיפור תנאי ההתקשרות של לקוחות הבנקים, בין אם בבנק החדש שאליו הלקוח שוקל להעביר את פעילותו הפיננסית ובין אם בבנק שבו מתנהלת הפעילות כעת, וזאת בזכות חיזוק כוח המיקוח של הלקוח. 

מערכת ניוד בין בנקים, שפותחה בבנקים ובמס"ב תאפשר :

  • העברת מידע בין הבנקים על הפעילות הפיננסית בחשבון - כגון יתרות ש"ח, יתרות מט"ח, הרשאות לחיוב חשבון, הוראות קבע, פעילות בכרטיסי חיוב, שיקים למשמרת, ני"ע.
  • העברת פעילות הלקוח מחשבון לחשבון.
  • הפעלת מנגנון "עקוב אחרי" (ניתוב) – עבור חיובים, זיכויים ועבור שיקים מהחשבון הישן.

 

למידע נוסף, ניתן להיכנס לדף הייעודי באתר בנק ישראל בכתובת www.switchbank.org.il.