מדריך להתקנת תוכנת התשלומים של מס"ב
(משכורות, ספקים ופנסיה)שלב 2 - התקנת מנהל התקן של אמצעי החתימה (מיני טוקן)

 1. התחלת התקנה ואישור תנאי ההתקנה

  בחלון אשף ההתקנה יש ללחוץ על "התחל התקנה".

   

  בחלון רישיון שימוש שנפתח יש לסמן את "אני מקבל את תנאי הסכם השימוש בתוכנה" וללחוץ על "המשך בתהליך ההתקנה". 2. המשך וסיום ההתקנה

  בחלון שנפתח, יש ללחוץ על "המשך בתהליך ההתקנה".  עם סיום תהליך ההתקנה, הלחצן "לחץ לסיום ההתקנה" יהפוך לפעיל (המלל יוחלף מאפור לשחור), יש ללחוץ לצורך סיום.