ניוד הרשאות לחיוב חשבון

חיובים על פי הרשאה הינה שיטה לביצוע תשלומים על פיה מוטב גובה כספים מהמשלם באמצעות חשבונות בנק. חשבון הבנק של המשלם מחוייב וחשבונו של המוטב מזוכה מכוח חיוב שמציג המוטב על פי הרשאה לחיוב חשבון חתומה ע"י המשלם.

בביצוע תשלומים על פי שיטה זו, משתתפים המוטב, המשלם והבנקים המייצגים אותם. 

הוראה 439 אשר פורסמה ע"י בנק ישראל, מסדירה את מערכת התשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה, בעיקר ככל שהדבר נוגע לשמירת זכויות המשלם.

בעידכון להוראה 439 שפירסם בנק ישראל ב 1 לספטמבר 2014, נכתב - תהליך העברת חיובים על-פי הרשאה מחשבון ישן לחשבון חדש בבנק אחר, זוהה כאחד החסמים המרכזיים העומדים בפני לקוחות המעוניינים להעביר חשבונם מבנק לבנק על מנת לשפר את תנאי התקשרותם עם הבנקים. זהו תהליך מורכב, הכרוך לעיתים בטרחה מרובה מצד הלקוח. מטרת ההוראה היא להתמודד עם קשיים אלו, בדרך של יצירת תהליך העברת הרשאות יעיל, מהיר, וללא טרחה מצד הלקוח.

במסגרת פרויקט ניוד הרשאות לחיוב חשבון, בנתה מס"ב תשתית בין הבנקים המאפשרת העברת הרשאות לחיוב חשבון (אחת או כולן) באמצעות מערכת ממוכנת שבסופה מוקמות ללקוח הרשאות לחיוב חשבון בחשבון החדש והמוסדות המחייבים מעודכנים בגין השינוי.