המלצות לגלישה בטוחה

הצפנה

 • כאשר סימן המנעול אינו מופיע על המסך (כרום ואדג' – בראש הדף, משמאל לכתובת הדף) יש להתנתק מן המערכת, מיידית ולהודיע על כך לחברה.

הגנה באמצעות סיסמה לאתר התשלומים  

 • מוצע לבחור סיסמה שתוכל/י לזכור, אך לא לבחור סיסמה שתהיה פשוטה עד כדי כך שאחר יוכל לנחש אותה בקלות.
 • יש לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה בסודיות מוחלטת ולדווח לחברה על אובדן הסיסמה ו/או על חשיפתה בפני צד ג', מיד לאחר שנודע לך על כך.
 • אין לאפשר שמירה של הסיסמה במחשב ממנו מתבצעת ההתחברות לאתר ואין לשמור אותה בסמוך אליו.
 • אין לשלוח את הסיסמה בדואר אלקטרוני, גם אם הנמען מוכר לכם.
 • מומלץ להחליף את הסיסמא אחת לתקופה ובכל מקרה בו קיים חשש שהסיסמא נחשפה.
 • יש לבחור סיסמא בת 6-8 תווים המשלבת ספרות ואותיות.

דיוג (Phishing)

 • מומלץ להתחבר לאתר מס"ב אך ורק בדרך של הקלדת שם האתר כנ"ל ולא באמצעות קישורים (links).
 • בעת ההתחברות לאתר יש לשים לב למבנה האתר - האם הוא מוכר לך? בפעולת ההונאה משתמשים לעתים באתרי דמה הנראים כאתר הרשמי.
 • אם קבלת הודעה הנראית לך חשודה – הודע/הודיעי מיד לחברה. הודעות חשודות הן, בין היתר, הודעות המבקשות פרטים אישיים וסיסמה, הודעות המשדרות דחיפות והודעות הכוללות שגיאות כתיב ובכך מאפשרות לעקוף את מנגנוני סינון התכנים המותקנים בשרת הדואר האלקטרוני ו/או במחשבך.
 • יש לחסום את הגישה למחשב האישי באמצעות סיסמה.
 • יש להתקין במחשב האישי, לעדכן ולהפעיל באופן שוטף תוכנה (או מספר תוכנות) הכוללת אנטי וירוס, Anti Spyware ו- Personal Firewall .
 • במידה ונעשה שימוש בדפדפן – יש לעשות שימוש בדפדפן בגרסה היותר חדשה ולהתקין את כל העדכונים לדפדפן המתייחסים לנושא אבטחת המידע.
 • יש לאפשר התקנה שוטפת של כל העדכונים למערכת ההפעלה ולתוכנות המדף המתייחסים לנושא אבטחת המידע.
 • אין להתקין על המחשב תוכנות או קבצים של ספקים לא מוכרים.
 • אין להתחבר לאתר מס"ב ממחשב שרמת האבטחה שלו אינה ידועה.
 • אין להתחבר לאתרי אינטרנט נוספים בזמן ההתחברות לאתר מס"ב והצפייה בו.
 • אם הנך מתחבר/ת לאתר מס"ב באמצעות מחשב המחובר לרשת אלחוטית – יש לוודא כי התקשורת מוצפנת באמצעות הגדרת מתאימות במחשב ובנתב האלחוטי.

שים/י לב !

הכללים המנויים לעיל מייצגים את רמת האבטחה המינימלית הנדרשת מן המשתמש במהלך ובקשר עם ההתחברות לאתר מס"ב. מוצע לכל משתמש לבחון, מעת לעת, את הסיכונים הכרוכים בהתחברות ובגלישה לאתר מס"ב, ואת אמצעי האבטחה בהם הוא נוקט. ניתן להיוועץ, לשם כך, במומחי אבטחה, כגון ספק שירותי האינטרנט שלך. במידת הצורך יש לעדכן ולשפר את אמצעי האבטחה. גם יישום כל כללי האבטחה אינו מבטיח חסימה מלאה ומוחלטת של כל ניסיון לחשיפה או לשינוי מידע באתר מס"ב ומס"ב אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לכל נזק ו/או עגמת נפש העלולים להיגרם כתוצאה מחשיפת ו/או שינוי המידע האישי שלך למעט במקרה בו החשיפה ו/או השינוי אירעו כתוצאה ישירה ממעשה ו/או מחדל רשלני של מס"ב.