מדריך להתקנת תוכנת התשלומים של מס"ב
(משכורות, ספקים ופנסיה)


 

שלב 3 - הסרת קובץ PUBKEY

  1. על שולחן העבודה יופיע אייקון התוכנה, יש ללחוץ על המקש הימני של העכבר כאשר הסמן נמצא על האייקון.
    בחלונית שתפתח, יש ללחוץ על "מאפיינים".  2. במסך המאפיינים שנפתח יש ללחוץ על "פתח מיקום קובץ".  3. בתיקיית BCCLTD שנפתחה יש למחוק את הקובץ "Pubkey.msv".  4. לאחר מחיקת הקובץ יש לסגור את החלון.