חיסכון לכל ילד

ביוני 2016 אישרה הממשלה את תוכנית "חיסכון ארוך טווח לכל ילד".

במסגרת התוכנית, החל מינואר 2017, הביטוח הלאומי פותח עבור ילד הזכאי לקצבת ילדים, תכנית חיסכון אישית, שבה יופקדו 50 ₪ כל חודש, עד הגיעו לגיל 18.

הכסף מועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק בהתאם לבחירת ההורה.

בנוסף ל-50 ₪, המופקדים מידי חודש על ידי הביטוח הלאומי, באפשרות ההורה לחסוך לילדו סכום נוסף של 50 ₪, מקצבת הילדים המשולמת לו. כך, יגדיל את סכום החיסכון של ילדו ל- 100 ₪ בחודש.

21 בנקים וקופות גמל הצטרפו לתוכנית.

מס"ב מאפשרת להעביר כספים וקבצי דיווח הכוללים את נתוני הילד, סכומי התשלום ונתונים נוספים לגופים הפיננסיים המשתתפים בפעילות.

בנוסף להעברת תשלומים, המערכת מאפשרת גם מהלכים של החזרת כספים, ניוד בין מסלולים, ניוד בין הגופים הפיננסיים ודיווחים חודשיים וחצי שנתיים לצורך בקרות על המהלך.

 

למידע נוסף על התכנית, ניתן להיכנס לאתר התכנית הייעודי במשרד האוצר בכתובת hly.gov.il.