מועדי הצטרפות

 

מועדים לכניסת גופים שקיבלו אישור מבנק ישראל להיות משתתפים במס"ב

חברת מרכז סליקה בנקאי בע"מ (להלן: "החברה") מפעילה מערכת תשלומים מבוקרת לאומית לסליקת העברות בין בנקים (מערכת חיוביים, זיכויים והעברות תשלומים (להלן: "המערכת")) אשר הינה חלק ממערך התשלומים והסליקה בישראל.

החברה מעניקה, בין היתר, שירותי סליקה אלקטרונית של חיובים וזיכויים המועברים באמצעים אלקטרוניים בין הבנקים ובין ולקוחותיהם של בנקים שונים, לשם חיוב או זיכוי (לפי העניין) של חשבונות המתנהלים בבנקים.

החברה פועלת להרחבת הגישה למערכת לגופים שונים, ובכללם גופים חוץ בנקאיים. המועדים כפי שמפורטים מטה יאפשרו מוכנות וזמינות מצד החברה כך שגוף המעוניין להצטרף למערכת ידרש למלא את תנאי הגישה והקריטריונים שפורסמו, בתיאום עם החברה ובהתאם לעמידה בכל הדרישות על פי כללי המערכת. לאחר קבלת אישור של החברה, ייקבע בשיתוף עימו המועד המתאים.

 

מועד לבדיקות

חלונות כניסה

מרץ - מאי 2024

יוני 2024

יולי - אוקטובר 2024

נובמבר 2024

ינואר - מרץ 2025

אפריל 2025

יולי - אוקטובר 2025

נובמבר 2025