ימים שאינם ימי עסקים בשנת 2024

יום בחודש יום בשבוע מאפיין
27 בפברואר - יח' באדר א' התשפ"ד שלישי בחירות לרשויות המקומיות והאזוריות
24 במרץ - י"ד באדר ב' התשפ"ד ראשון פורים
23 באפריל – ט"ו בניסן התשפ"ד שלישי פסח – חג ראשון
29 באפריל – כ"א בניסן התשפ"ד שני פסח – חג שני
14 במאי – ו' באייר התשפ"ד שלישי יום עצמאות
12 ביוני - ו' בסיון התשפ"ד רביעי שבועות
13 באוגוסט - ט' באב התשפ"ד שלישי צום תשעה באב
3 באוקטובר - א' בתשרי התשפ"ה חמישי א' דראש השנה
4 באוקטובר - ב' בתשרי התשפ"ה שישי ב' דראש השנה
11 באוקטובר - ט' בתשרי התשפ"ה שישי ערב יום כיפור
17 באוקטובר - ט"ו בתשרי התשפ"ה חמישי  סוכות - חג ראשון
24 באוקטובר - כ"ב בתשרי התשפ"ה חמישי שמחת תורה

יובהר, כי בנוסף לימים אלו, כל ימי השבת אינם ימי עסקים. 

להורדת רשימת ימים שאינם ימי עסקים בשנת 2024, לחץ כאן.

להורדת רשימת ימים שאינם ימי עסקים בשנת 2023 לחץ כאן.