דוחות כספיים

הנוסח המחייב של הדוחות הכספיים של החברה הינו הנוסח החתום המצוי במשרדי החברה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הדוחות הכספיים המפורסמים באתר האינטרנט של החברה לנוסח החתום המצוי במשרדי החברה, יחייב הנוסח השמור במשרדי החברה בלבד.

דוחות רבעוניים

2023

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השלישי של 2023

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השני של 2023

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון הראשון של 2023

2022

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השלישי של 2022

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השני של 2022

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון הראשון של 2022

2021

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השלישי של 2021

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השני של 2021

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון הראשון של 2021

2020

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השלישי של 2020 

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השני של 2020

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון הראשון של 2020

 

דוחות שנתיים

דוחות כספיים של מס"ב לשנת 2021

דוחות כספיים של מס"ב לשנת 2022

דוחות כספיים של מס"ב לשנת 2023

למעבר לדוחות כספיים קודמים