דוחות כספיים

הנוסח המחייב של הדוחות הכספיים של החברה הינו הנוסח החתום המצוי במשרדי החברה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הדוחות הכספיים המפורסמים באתר האינטרנט של החברה לנוסח החתום המצוי במשרדי החברה, יחייב הנוסח השמור במשרדי החברה בלבד.

דוחות רבעוניים

2018

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השלישי של 2018

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השני של 2018

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון הראשון של 2018

2017

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השלישי של 2017

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השני של 2017

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון הראשון של 2017

2016

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השלישי של 2016

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השני של 2016

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון הראשון של 2016

2015

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השלישי של 2015

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השני של 2015

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון הראשון של 2015

 

דוחות שנתיים

דוחות כספיים של מס"ב לשנת 2017

דוחות כספיים של מס"ב לשנת 2016

דוחות כספיים של מס"ב לשנת 2015