מדריך להתקנת תוכנת התשלומים של מס"ב
(משכורות, ספקים ופנסיה)

 

המדריך הבא יסייע בהתקנה של תוכנת מס"ב, הקפדה על ביצוע ההנחיות לפי הסדר תבטיח עבודה תקינה עם המערכת.

תוכנת מס"ב תאפשר ביצוע תשלומים במס"ב, באופן ממוכן ומאובטח.

בסיום ההתקנה ניתן יהיה לבצע העברות קבצים בהתאם לסוג השירות אותו הזמנתם.

 לפני תחילת התקנת התכנה חשוב לוודא:

  • הכנסת תקליטור ההתקנה לכונן במחשב בו תתבצע העברת הקבצים.
  • למחשב לא מחובר טוקן מכל סוג.
  • תהליך ההתקנה והעבודה עם התוכנה מחייב הרשאות ניהול מקומי למשתמש.
  • יש לוודא כי השפה העברית מוגדרת כאחת מהשפות במחשב ובמקלדת.
  • יש לוודא חיבור מדפסת למחשב.

 ההתקנה חייבת להתבצע מהמחשב או מחשבים שמהם תתבצע העברת הכספים, התקנות בשליטה מרחוק עלולות לגרום לתקלות. 

 

חזרה לרשימת המדריכים