ימים שאינם ימי עסקים
בשנת 2019

יום בחודש יום בשבוע מאפיין
21 במרץ - י"ד באדר  התשע"ט חמישי פורים
9 באפריל – ד' בניסן התשע"ט שלישי בחירות לכנסת ישראל
26 באפריל - כ"א בניסן התשע"ט שישי שביעי של פסח
09 במאי – ד' באייר התשע"ט חמישי יום עצמאות (הוקדם)
09 ביוני - ו' בסיון התשע"ט ראשון שבועות
11 באוגוסט- י' באב התשע"ט ראשון צום תשעה באב (נדחה)
30 בספטמבר - א' בתשרי התש"פ שני א' דראש השנה
01 באוקטובר - ב' בתשרי התש"פ שלישי ב' דראש השנה
8 באוקטובר - ט' בתשרי התש"פ שלישי ערב יום הכיפורים
09 באוקטובר - י' בתשרי התש"פ רביעי יום הכיפורים
14 באוקטובר – ט'"ו בתשרי התש"פ שני סוכות
21 באוקטובר – כ"ב בתשרי התש"פ שני שמחת תורה

יובהר, כי בנוסף לימים אלו, כל ימי השבת אינם ימי עסקים. 

 להורדת רשימת ימים שאינם ימי עסקים בשנת 2019, לחץ כאן.