ימים שאינם ימי עסקים
בשנת 2019

יום בחודש יום בשבוע מאפיין
21 במרץ - י"ד באדר  התשע"ט חמישי פורים
9 באפריל – ד' בניסן התשע"ט שלישי בחירות לכנסת ישראל
26 באפריל - כ"א בניסן התשע"ט שישי שביעי של פסח
09 במאי – ד' באייר התשע"ט חמישי יום עצמאות (הוקדם)
09 ביוני - ו' בסיון התשע"ט ראשון שבועות
11 באוגוסט- י' באב התשע"ט ראשון צום תשעה באב (נדחה)
17 בספטמבר - י"ז בתשרי התש"פ שלישי בחירות לכנסת ישראל
 30 בספטמבר - א' בתשרי התש"פ שני  א' דראש השנה
01 באוקטובר - ב' בתשרי התש"פ שלישי ב' דראש השנה
8 באוקטובר - ט' בתשרי התש"פ שלישי ערב יום הכיפורים
09 באוקטובר - י' בתשרי התש"פ רביעי יום הכיפורים
14 באוקטובר – ט'"ו בתשרי התש"פ שני סוכות
21 באוקטובר – כ"ב בתשרי התש"פ שני שמחת תורה

 

יובהר, כי בנוסף לימים אלו, כל ימי השבת אינם ימי עסקים. 

 להורדת רשימת ימים שאינם ימי עסקים בשנת 2019, לחץ כאן.

 

לימים שאינם ימי עסקים בשנת 2020 לחץ כאן