ימים שאינם ימי עסקים
בשנת 2020

יום בחודש יום בשבוע מאפיין
 10 במרץ - י"ד באדר התש"פ  שלישי פורים
 9 באפריל – טו בניסן התש"פ חמישי פסח
15 באפריל - כ"א בניסן התש"פ רביעי שביעי של פסח
29 באפריל – ה' באייר התש"פ רביעי יום עצמאות
29 במאי - ו' בסיון התש"פ שישי שבועות
30 ביולי- ט' באב התש"פ חמישי צום תשעה באב
20 בספטמבר - ב' בתשרי התשפ"א ראשון ב' דראש השנה
27 בספטמבר - ט' בתשרי התשפ"א ראשון ערב יום הכיפורים
28 בספטמבר - י' בתשרי התשפ"א שני
יום הכיפורים

 

יובהר, כי בנוסף לימים אלו, כל ימי השבת אינם ימי עסקים. 

להורדת רשימת ימים שאינם ימי עסקים בשנת 2020, לחץ כאן.