דוחות כספיים קודמים

הנוסח המחייב של הדוחות הכספיים של החברה הינו הנוסח החתום המצוי במשרדי החברה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הדוחות הכספיים המפורסמים באתר האינטרנט של החברה לנוסח החתום המצוי במשרדי החברה, יחייב הנוסח השמור במשרדי החברה בלבד.

דוחות רבעוניים

2020

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השלישי של 2020 

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השני של 2020

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון הראשון של 2020

2019

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השלישי של 2019

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השני של 2019

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון הראשון של 2019

2018

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השלישי של 2018

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השני של 2018

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון הראשון של 2018

2017

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השלישי של 2017

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון השני של 2017

דוחות כספיים של מס"ב לרבעון הראשון של 2017

דוחות שנתיים

דוחות כספיים של מס"ב לשנת 2020

דוחות כספיים של מס"ב לשנת 2019

דוחות כספיים של מס"ב לשנת 2018

דוחות כספיים של מס"ב לשנת 2017

 

למעבר לדוחות כספיים נוכחיים