מדריך לפתרון בעיה בניסיון שידור

בתכנת מס"ב – PUBKEY

מדריך זה נועד לפתור בעיה בניסיון שידור קובץ למס"ב שבעקבותיה מופיעה אחת מהחלוניות - MsvPKCSEncrypyInitאוכשמופיעה חלונית כזו יש למחוק את קובץ הPUBKEY בתיקיית BCCLTD.

להלן השלבים שנדרש לבצע -

1. יש ללחוץ על המקש הימני של העכבר על קיצור הדרך לתוכנת מס"ב וללחוץ על "מאפיינים".

2. במסך המאפיינים שנפתח יש ללחוץ על "פתח מיקום קובץ".

3. בתיקיית BCCLTD שנפתחה יש למחוק את הקובץ "Pubkey.msv".

4. לאחר מחיקת הקובץ יש לסגור את חלון תיקיית BCCLTD ולנסות לבצע שידור קובץ למס"ב.

 

חזרה לרשימת המדריכים