ימים שאינם ימי עסקים בשנת 2023

     
יום בחודש יום בשבוע מאפיין
7 במרץ - י"ד באדר  התשפ"ג שלישי פורים
6 באפריל – טו בניסן התשפ"ג חמישי פסח – חג ראשון
12 באפריל – כא בניסן התשפ"ג רביעי פסח – חג שני
26 באפריל – ה' באייר התשפ"ג רביעי יום עצמאות
26 במאי - ו' בסיון התשפ"ג שישי שבועות
27 ביולי - ט באב התשפ"ג   חמישי צום תשעה באב
17 בספטמבר - ב' בתשרי התשפ"ד ראשון ב' דראש השנה
24 בספטמבר - ט' בתשרי התשפ"ד ראשון ערב יום הכיפורים
25 בספטמבר - י' בתשרי התשפ"ד שני יום הכיפורים

יובהר, כי בנוסף לימים אלו, כל ימי השבת אינם ימי עסקים. 

להורדת רשימת ימים שאינם ימי עסקים בשנת 2023, לחץ כאן.

להורדת רשימת ימים שאינם ימי עסקים בשנת 2022 לחץ כאן.