מדריך לפתרון תקלה
"אורך מסלול צריך להיות לא יותר מ-34 תווים"


מדריך זה נועד לפתרון שגיאה שמופיעה בניסיון להוסיף קובץ למערכת מס"ב.

 

כשמופיעה חלונית זו יש לוודא ש שאורך מסלול של הקובץ אותו רוצים להעביר למס"ב (שנקבע ממספר התווים מבסיס הכונן ועד התו האחרון בשם הקובץ) יהיה פחות מ 34 תווים.
לדוגמא-
C:\foldername\heshbonot\msv\msv.txtבדוגמא זו אורך המסלול (שנקבע ממספר התווים מבסיס הדיסק הקשיח ועד התו האחרון בשם הקובץ) מכיל יותר מ 34 תווים ולכן לא יכול להתווסף למערכת מס"ב.
הפתרון -
ליצור תיקייה ישירות על הכונן, בעלת שם לועזי לדוגמא: C:\msv, ולוודא שהקובץ המיועד למס"ב ישמר בתיקייה זו.

 

חזרה לרשימת המדריכים