רשימת קופות גמל
וקרנות השתלמות

קוד קופות גמל וקרנות השתלמות
101 הראל אג"ח עד 25% מניות 
103 מיטב דש גמל לבני  50-60
106 פסגות גדיש כללי
107 הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 25% במניות
112 הראל רימון
113 פסגות קרן אור
114 אי.בי.אי שחר
117 כלל תמר אג"ח 
119 מנורה מבטחים יותר מסלול ד
120 מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%
122 מנורה גמל פלס
124 כלל תמר מדד
127 כלל תמר מניות
128 כלל תמר שקלי טווח קצר
130 שובל
132 הלמן-אלדובי השתלמות כללי
153 הראל גמל לגילאי 50 עד 60
154 הראל השתלמות כללי
158 קופת גמל מחר מסלול כללי
161 קופת גמל עמ"י מסלול כללי
163 דש קרן פנסיה מקיפה
168 מבטחים החדשה קרן פנסיה
170 מיטבית קרן פנסיה בהתאמה אישית
174 מניב שיאים
175 מניב גמל
176 מניב פיצויים
177 מניב השתלמות
180 אקסלנס נשואה פנסיה אחדות
183 מניב יציב
199 מגדל השתלמות אג"ח
200 קה"ל-כללי
201 קה"ל-מנייתי
205 פסגות גדיש חו"ל
206 אל על כללי
208 פסגות גדיש אג"ח קונצרני
211 אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות
216 פסגות שיא גמל כספית
223 מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות
242 אקסלנס מרכזית לפיצויים
243 הראל תעוז כללי
253 כלל תמר כללי
257 הלמן-אלדובי בר-יציב ישראל
259 הלמן-אלדובי בר-יציב כללי (לשעבר קופת פקידי מרכנתיל דיסקונט)
260 מנורה מבטחים אמיר כללי
263 בר
270 פסגות גדיש אגח עד 20% מניות
275 אינפיניטי גמל דינמי
282 מישור
284 מורים וגננות - מסלול כללי
285 מורים תיכוניים - מסלול כללי
286 אומגה קרן השתלמות מסלול כללי
288 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי
289 קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל
290 הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי
292 השתלמות משפטנים
293 ק.ס.מ
294 השתלמות שופטים
295 ק.ה.ר
297 ארם קלאסי
299 מינהל-השתלמות - כללי
300 קרן פנסיה עתודות ותיקה
301 קו הבריאות - כללי
309 עובדים חקלאים-פיצויים
311 הראל גמל - קדמה
319 רמת השרון
328 נייר אמריקאי
348 אי.בי.אי עתודה
378 ק.ל.ע מסלול כללי
382 עובדי מדינה - כללי
385 אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות
386 מגדל קהל השתלמות מסלול כללי
392 רעות-כללי
395 הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות
396 פסגות שיא השתלמות כללי
401 אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה
408 רום  קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי
416 הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות 
418 אחים ואחיות - מסלול כללי
419 השתלמות רופאים כללי
420 פ.ר.ח - כללי
438 קרן החיסכון לצבא הקבע כללי
445 מכלול
446 רווחה
450 פסגות גדיש בטא
456 כלל השתלמות כללי
470 מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה
472 אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות
481 מיטב דש השתלמות  כללי פאסיבי
482 מורים על יסודי
484 מורים וגננות - מסלול כללי
485 מורים תיכוניים - מסלול כללי
502 הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות 
503 פועלים חקלאיים-פיצויים
510 יובלים-אחרות
518 הראל - נתיב
528 אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה
529 מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%
530 מנורה מבטחים יותר מסלול א
532 מנורה מבטחים יותר מסלול ג
536 מנורה מבטחים אמיר מדד בגין
539 בר א
546 אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי
550 פסגות גדיש שקלית
551 מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה
554 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק
558 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות
565 סמל השתלמות
566 הראל השתלמות לטווח ארוך
(מסלול לאוכלוסיית יעד) 
567 הראל גמל לגילאי 50 ומטה
579 מגדל השתלמות כללי
580 שיבולת - השתלמות
582 כור-תדיראן מסלול כללי
586 יובלים-חופשה
588 אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות
592 כלל תמר שקלים
599 מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות
609 פסגות השתלמות פלטינום
610 פסגות שיא השתלמות אג"ח
611 פסגות שיא השתלמות כספי
612 פסגות שיא השתלמות מניות
632 טכניון - אג"ח
633 טכניון - קצר
634 טכניון - שקלי קצר
635 פסגות קופה לתשלום דמי מחלה
638 טכניון - מניות
660 דש מנהלים
665 מבטחים החדשה פלוס-קרן פנסיה
667 מיטבית עתודות כללית משלימה
670 אקסלנס נשואה פנסיה חסכון-יסוד
680 קה"ל - חו"ל
681 הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות
686 אקסלנס השתלמות לטווח קצר
715 אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר
716 אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות
717 אוניברסיטת חיפה-קצר טווח
719 אוניברסיטת חיפה-מוטה היי-טק
722 הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח צמוד מדד
723 הלמן-אלדובי בר-יציב שקלי
724 הלמן-אלדובי בר-יציב מניות
726 קה"ל-שקלי קצר
736 הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח
737 הלמן-אלדובי השתלמות שקלי
738 הלמן-אלדובי השתלמות מניות
744 מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי
761 הראל גמל מסלול מניות
762 הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות 
763 הראל השתלמות מסלול מניות
764 הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות 
767 מיטב דש גמל הלכה
768 מיטב דש השתלמות כהלכה
770 אי.בי.אי תגמולים - כללי
777 מגדל השתלמות מט"ח
801 אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי
802 אקסלנס משכית כללי
804 אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות
806 אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד
807 אקסלנס משכית מט"ח טווח קצר
811 אנליסט גמל ישראל
813 אנליסט גמל אג"ח
814 אנליסט גמל מניות
815 אנליסט גמל שקלי
817 אנליסט גמל מניות בחו"ל
818 אנליסט גמל  חו"ל
826 מנורה מבטחים תגמולים
828 מנורה מבטחים השתלמות כללי
834 פריזמה גוונים צמוד מדד לטווח בינוי
835 פסגות גדיש אגח צמוד מדד
856 פועלי בניין-פיצויים
858 מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי טווח קצר
859 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי
860 מגדל לתגמולים ולפיצויים צמוד מדד
861 מגדל פלטינום לתגמולים מסלול ברומטר
862 מגדל לתגמולים ולפיצויים חו"ל
863 מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות
864 מגדל השתלמות שקלי טווח קצר
865 מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי
866 מגדל השתלמות צמוד מדד
867 מגדל פלטינום להשתלמות מסלול ברומטר
868 מגדל השתלמות חו"ל
869 מגדל השתלמות מניות
871 הראל גמל לגילאי 60 ומעלה 
874 מיטב דש גמל כללי
875 מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד
876 מיטב דש גמל שקלי
877 מיטב דש גמל מניות
880 מיטב דש השתלמות כללי
881 מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד
883 מיטב דש השתלמות מניות
923 מיטב דש בטחון
948 מיטב דש גמל שקלי טווח קצר
961 אקסלנס גמל מסלול מניות
962 אנליסט השתלמות כללי 
963 אנליסט השתלמות מניות
964 אקסלנס השתלמות כללי
968 אקסלנס השתלמות מניות
972 אנליסט השתלמות אג"ח
973 אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל
974 מגדל פלטינום לתגמולים כללי
975 מגדל פלטינום להשתלמות כללי
981 מנורה גמל מיתר
989 פסגות גדיש פאסיבי- מדדי מניות
1010 אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים שקלי לטווח קצר
1014 אי.בי.אי השתלמות שקלי לטווח קצר
1032 הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
1034 הראל השתלמות מסלול חו"ל
1035 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות
1036 ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות
1037 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח
1038 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות
1059 פסגות שיא השתלמות פאסיבי-כללי
1078 אינפיניטי גמל אג"ח
1079 אינפיניטי גמל מניות בישראל
1083 אינפיניטי השתלמות כללי
1084 אינפיניטי השתלמות אג"ח
1085 אינפיניטי השתלמות מניות בישראל
1092 אלטשולר שחם גמל כללי
1093 אלטשולר שחם השתלמות כללי
1100 אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
1110 מנורה השתלמות אג"ח קונצרני
1114 מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר
1115 קואטרו (פ) מרכזית לפיצויים
1147 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות
1148 מנורה השתלמות כללי
1149 מנורה  השתלמות אג"ח עד 10% מניות
1156 מגדל לתגמולים ולפיצויים ביג כללי לפחות 30% מניות
1157 מגדל השתלמות ביג כללי לפחות 30% מניות
1162 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי
1163 ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב'
1177 הלמן אלדובי קרן פנסיה כללית
1183 פסגות שיא השתלמות ישראל
1190 אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
1198 אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים אג"ח ללא מניות
1199 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח ועוד
1200 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים כללי
1201 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מניות
1202 אי.בי.אי השתלמות אג"ח ללא מניות
1203 אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות
1204 אי.בי.אי השתלמות כללי
1205 אי.בי.אי השתלמות מניות
1209 אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל
1210 אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל
1215 פסגות שיא גמל מניות
1216 פסגות שיא גמל כללי
1217 פסגות שיא השתלמות מנייתי
1219 פסגות קמה
1240 מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות
1256 מנורה השתלמות-מניות
1257 רום רביד אג"ח ללא מניות
1258 רום ספיר מניות
1260 פסגות שיא השתלמות בטא
1262 מינהל - השתלמות - מניות
1269 קואטרו מנורה תגמולים א'
1271 קואטרו מנורה מרכזית לפיצויים
1280 מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית
1283 פסגות מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית
1284 כלל תקציבית
1287 אלטשולר שחם גמל קלאסי
1288 אלטשולר שחם גמל גולד
1289 אלטשולר שחם השתלמות מסלול קלאסי
1290 אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
1292 מור כללי
1293 מור כללי ב'
1294 מור מסלול מניות
1296 הראל קופה לפנסיה תקציבית
1297 קואטרו מנורה תגמולים ב'
1303 פסגות לעמיתי חבר זהב
1304 מקפת תקציבית
1305 פסגות לעמיתי חבר כללי
1306 פסגות לעמיתי חבר מנייתי
1309 פסגות עתיד גמל מרכזית אג"ח
1314 הדס ארזים להשתתפות בפנסיה תקציבית
1316 רעות - אג"ח ללא מניות
1317 רעות מניות 
1318 הנדסאים וטכנאים - מסלול מניות
1319 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח
1328 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
1329 אלטשולר שחם פנסיה כללית
1330 פסגות גדיש מניות
1331 פסגות גדיש אגח עד 10% מניות
1332 פסגות גדיש אג"ח
1333 פסגות גדיש כספי
1334 הראל גמל שקלי טווח קצר
1335 הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות 
1336 הראל תעוז שקלי
1337 הראל תעוז ללא מניות
1341 ארם אג"ח  עד 10% מניות
1343 מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר
1344 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח ממשלת ישראל
1348 כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד
1350 כלל השתלמות מניות
1351 כלל השתלמות שקלי טווח קצר
1353 מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק 
1359 מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית ללא מניות
1360 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל
1361 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל
1364 מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות
1367 הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 15% במניות
1368 הראל גמל מסלול שקלי
1369 הראל השתלמות מסלול שקלי
1370 מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר
1375 אלטשולר שחם גמל מניות
1376 אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות
1377 אלטשולר שחם השתלמות מניות
1378 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות
1384 הנדסאים וטכנאים מסלול אג"ח
1385 מינהל - השתלמות - אג"ח
1386 מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל
1387 מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל
1394 אלטשולר שחם גמל כספי
1395 אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות
1398 אלטשולר שחם השתלמות כספי
1399 אלטשולר שחם השתלמות  אג"ח ממשלות
1404 עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל
1406 מנורה מבטחים השתלמות-אג"ח קונצרניות
1407 מנורה מבטחים השתלמות-אג"ח ממשלתי צמוד
1408 מנורה השתלמות-אג"ח ממשלת ישראל
1409 מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל
1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות
1411 קרן החיסכון לצבא הקבע מניות
1412 אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל
1424 פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות
1427 פסגות שיא השתלמות מסלולית אג"ח ללא מניות
1428 פסגות שיא השתלמות מסלולית כספית
1429 פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל
1430 רעות שיקלי
1431 פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל
1433 ק.ל.ע מסלול אג"ח עד 25% מניות
1434 קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות
1440 קופת גמל מחר מסלול אג"ח
1441 מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל
1442 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל
1443 אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל
1445 אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח
1446 אומגה קרן השתלמות מסלול מניות
1450 קו הבריאות - מסלול ללא מניות
1451 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח
1452 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות
1454 השתלמות משפטנים מנייתי
1455 השתלמות משפטנים ללא מניות
1456 אחים ואחיות - מסלול ללא מניות
1471 פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות
1472 השתלמות רופאים אג"ח ממשלת ישראל
1476 אל על - אג"ח
1484 הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני
1485 הראל השתלמות אג"ח ללא מניות 
1486 מיטב גמל בניהול אישי
1487 מיטב השתלמות בניהול אישי
1488 הלמן-אלדובי תגמולים בניהול אישי
1489 הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי
1490 אינפיניטי גמל  אג"ח קונצרני
1491 אינפיניטי השתלמות  אג"ח קונצרני
1515 פסגות השתלמות בניהול אישי
1516 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מניות בארץ
1518 אי.בי.אי השתלמות מניות בארץ
1522 מחר גמל מניות
1523 הראל השתלמות מסלול כהלכה
1524 הראל גמל מסלול כהלכה 
1526 אל על - מניות
1531 פסגות קרן פנסיה חדשה מקיפה
1532 פסגות קרן פנסיה חדשה כללית
1533 כלל תמר מסלול הלכתי (הוד)
1534 כלל השתלמות הלכה
1535 אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר
1536 אינפיניטי גמל  מניות בחו"ל
1537 אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל
1541 אקסלנס תגמולים בניהול אישי
1542 אקסלנס השתלמות בניהול אישי
1543 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי - מדדי מניות חו"ל
1544 אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי מניות חו"ל
1689 מיטב דש גמל פאסיבי מדדי מניות 
1692 מיטב דש גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 
1861 מנורה מבטחים השתלמות טווח ארוך
1912 פסגות עתיד גמל מרכזית כללי
2006 אלטשולר שחם גמל אג"ח צמוד מדד
2007 אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח צמוד מדד
2017 פסגות גדיש הלכה
2018 פסגות שיא השתלמות  הלכה
2048 מגדל השתלמות  הלכה
2049 הלמן-אלדובי בר-יציב שריעה
2050 דש גמל שקלי קצר
2051 מיטב דש גמל חו"ל
2055 מיטב דש השתלמות חו"ל
2058 הלמן-אלדובי השתלמות שריעה
2082 מנורה מבטחים גמל בניהול אישי
2084 מנורה מבטחים השתלמות בניהול אישי
2089 אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות
2090 אקסלנס גמל חו"ל
2096 אקסלנס השתלמות חו"ל
2100 אי.בי.אי השתלמות בניהול אישי
2115 כלל השתלמות אג"ח
2235 איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי
2236 איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי
2244 פסגות שיא השתלמות חו"ל
2253 מינהל-השתלמות - אג"ח לטווח קצר
2255 אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מחקה מדד ת"א 35
2256 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מחקה מדד S&P500
2257 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מחקה מדד תל בונד 20
2258 אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 
2259 אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+
2260 אי.בי.אי תגמולים מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים
2261 אי.בי.אי תג' מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים
2262 אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים פאסיבי משולב עד 10% מניות
2263 אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים פאסיבי משולב עד 25% מניות
2264 אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד ת"א 35
2265 אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד S&P500
2266 אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 
2267 אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+
2268 אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים
2269 אי.בי.אי מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים
2270 אי.בי.אי השתלמות פאסיבי משולב עד 10% מניות
2271 אי.בי.אי השתלמות פאסיבי משולב עד 25% מניות
2272 אי.בי.אי השתלמות מסלול מחקה מדד תל בונד 20
3476 שי למנהלים ועובדים שכירים-קצבה
3477 שי למנהלים ועובדים שכירים-הון
3808 בסט אינווסט שכירים - קצבה
3809 בסט אינווסט שכירים - הון
6965 עתיד למנהלים ולעובדים שכירים
6977 עתיד 60 פלוס למנהלים ועובדים ש
7006 בסט אינווסט למנהלים ולעובדים ש
7007 בסט אינווסט 60 פלוס למנהלים ול
7205 מחוג  מסלול לבני 50 ומטה
7206 מחוג  מסלול לבני 50 עד 60
7207 מחוג מסלול לבני 60 ומעלה
7209 קו הבריאות לבני 50 ומטה
7210 קו הבריאות לבני 50-60
7211 קו הבריאות לבני 60 ומעלה
7215 מיטב דש גמל לבני 50 ומטה
7221 עו"ס גמל לבני 50 ומטה
7222 עו"ס גמל לבני 50 עד 60
7223 עו"ס גמל לבני 60 ומעלה
7228 תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50
7229 תגמולים האוניברסיטה העברית 60 ומעלה
7231 אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה
7232 אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60
7233 אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה
7240 כלנית גמל לבני 60 ומעלה
7242 גל גמל לבני 50 ומטה
7243 גל גמל לבני 50 עד 60
7244 גל גמל לבני 60 ומעלה
7245 כלנית גמל לבני 50 עד 60
7246 כלנית גמל לבני 50 ומטה
7253 מגדל השתלמות לבני 50 ומטה
7254 מגדל השתלמות לבני 50 עד 60
7256 מגדל השתלמות פאסיבי כללי
7797 אלטשולר שחם חיסכון
7798 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
7799 אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות 
7800 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות
7801 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות
7802 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי
7860 מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות 
7861 מיטב דש גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר
7862 מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח 
7863 מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה
7867 מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות
7905 אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
7906 אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
7907 אקסלנס גמל להשקעה מניות פאסיבי
7908 אקסלנס גמל להשקעה כללי 
7909 אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי
7930 מגדל גמל להשקעה
7931 מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
7932 מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי ישראלי
7933 מגדל גמל להשקעה חו"ל 
7934 מגדל גמל להשקעה מניות 
7935 מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות
7936 מגדל גמל להשקעה כללי
7937 מגדל גמל להשקעה הלכתי
7978 מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי 
7979 מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי
7980 מיטב דש גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות
7981 מיטב דש גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות
7998 הלמן-אלדובי להשקעה כללי
7999 הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי-כללי
8003 הלמן-אלדובי להשקעה מניות 
8004 הלמן-אלדובי להשקעה שריעה
8012 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות
8057 הראל גמל מסלול חו"ל
8058 הראל השתלמות אג"ח קונצרני 
8128 אנליסט גמל  אג"ח עד 10% במניות
8129 אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות
8207 הראל גמל להשקעה
8211 הראל גמל להשקעה כללי
8258 קופת גמל עמ"י מסלול אג"ח
8391 אינפיניטי גמל עד 15% מניות
8392 אינפיניטי גמל לפחות 40% מניות
8520 הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות
8521 הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות
8522 הראל גמל להשקעה מניות 
8523 הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
8563 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות
8624 אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה
8626 אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות
8628 אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
8629 אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי
8630 אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות 
8674 מנורה חיסכון טופס
8675 חסכון טופ כללי 
8678 חסכון טופ אג"ח
8679 אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות
8683 חסכון טופ פאסיבי מניות
8684 חסכון טופ פאסיבי - אג"ח עד 25% במניות
8693 חסכון טופ שיקלי טווח קצר
8694 אינטרגמל קופ"ג לתגמ' ואישית לפ
8695 אינטרגמל תגמולים - מדד "מניות תל אביב 35"
8700 אינטרהשתלמות קרנה"ש לשכיר ועצמ
8701 "אינטרגמל השתלמות"-מדד "מניות תל אביב 35"
8716 חסכון טופ מסלול הלכה
8759 הראל גמל IRA IRA
8761 הראל השתלמות IRA IRA
8779 אנליסט השתלמות חו"ל
8885 מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות
8888 מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA
8890 מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
8891 רעות אג"ח עד 10% במניות
9484 הלמן-אלדובי פנסיה תקציבית 
9491 מיטב דש להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי 
9528 אקסלנס השתלמות הלכה
9529 אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60 
9568 הראל השתלמות כללי פאסיבי 
9637 אינפיניטי גמל להשקעה
9638 אינפיניטי גמל להשקעה כללי 
9639 אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
9651 כלל תמר עד 50
9652 כלל תמר 50-60
9653 כלל תמר 60 ומעלה
9662 מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות
9730 אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה
9731 אנליסט גמל מסלול לבני 50-60
9732 אנליסט גמל מסלול לבני 60  ומעלה
9742 הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60
9744 הראל גמל מסלול לגילאי  50 ומטה
9745 הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה
9755 אל על עד 50
9756 אל על 60 ומעלה
9779 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה
9780 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60
9781 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה
9789 מור  מנורה מבטחים עד 50
9790 מור  מנורה מבטחים 50-60
9791 מור  מנורה מבטחים 60 ומעלה
9792 מנורה מבטחים תגמולים 50-60
9793 מנורה מבטחים תגמולים עד 50
9794 מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה
9795 מנורה מבטחים תגמולים הלכה
9796 הילה עד 50
9797 הילה 50-60
9798 הילה 60 ומעלה
9799 רשף עד 50
9800 רשף 50-60
9801 רשף 60 ומעלה
9802 אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות
9803 אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות
9805 שובל עד 50
9806 שובל 50-60
9807 שובל 60 ומעלה
9808 אי.בי.אי. לתגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60
9809 אי.בי.אי. לתגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה
9810 אי.בי.אי. לתגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה
9817 תגמולים האוניברסיטה  50-60
9818 תגמולים האוניברסיטה  מניות 
9844 פסגות לעמיתי חבר עד 50
9845 פסגות לעמיתי חבר לבני 50-60
9846 פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה
9869 הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי -כללי
9870 הלמן-אלדובי השתלמות חו"ל
9871 הלמן-אלדובי השתלמות ישראל
9877 הלמן-אלדובי בר-יציב מסלול לבני 50 ומטה
9878 הלמן-אלדובי בר-יציב מסלול לבני 50 עד 60
9879 הלמן-אלדובי בר-יציב מסלול לבני 60 ומעלה
9880 הלמן-אלדובי בר-יציב חו"ל
9889 פסגות גדיש לבני 50 ומטה
9890 פסגות גדיש לבני  50-60
9891 פסגות גדיש לבני  60 ומעלה
9899 כור תדיראן מסלול לבני 50 ומטה
9900 כור תדיראן מסלול לבני 50 עד 60
9901 כור תדיראן מסלול לבני 60 ומעלה
9905 אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה
9906 אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר
9916 אקסלנס גמל לבני 50 ומטה
9917 אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60
9920 ארם 50-60
9921 ארם 60 ומעלה
9922 ארם עד 50
9924 הגומל גמל
9925 הגומל גמל
9926 הגומל גמל
9930 אל על 50-60
9935 מחר גמל לבני 50 ומטה
9936 מחר גמל לבני 50 עד 60
9937 מחר גמל לבני 60 ומעלה
9938 קופת גמל עמ"י מסלול לבני 50 ומטה
9939 ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה 
9940 ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60
9941 ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה
9942 קופת גמל עמ"י  60 ומעלה
9943 קופת גמל עמ"י  50-60
9947 שדות גמל לבני 50 ומטה
9948 שדות גמל לבני 60 ומעלה  
9949 שדות גמל לבני 50 עד 60 
9950 אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
9951 אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 
9952 אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
9953 הנדסאים גמל - מסלול עד 50
9954 הנדסאים גמל - מסלול 50-60
9955 הנדסאים גמל - 60 ומעלה
9956 פיצויים עיריית ת"א - לבני 50 ומטה
9957 פיצויים עיריית ת"א - מסלול לבני 50-60
9958 פיצויים עיריית ת"א -מסלול 60 ומעלה
9962 עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 50 ומטה.
9963 עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 50-60
9964 עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 60 ומעלה
11389 ילין לפידות
11390 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי 
11391 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות
11392 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות
11393 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות
11394 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות 
11407 אינפיניטי גמל להשקעה מניות 
11408 מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי
11957 אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות